Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Lịch thi môn ngày 22 tháng 1 năm 2022

Lịch thi

Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch ngày 22 tháng 1 năm 2022 như sau:
 
    Thời gian: Sáng ngày 22/1/2022 (thứ Bảy)
     Địa điểm: Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục 
     Đối tượng: CH29 và CH30; 
     Danh sách học viên Thạc sĩ thi ngày 22-01-2022 tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo CLGD xem tại đây (Lưu ý học viên vào website của Trung tâm
     để xem phòng thi và giờ thi)
 
     Thời gian: 13h45 ngày 22/1/2022 (thứ Bảy)
     Địa điểm: Khu giảng đường B3, B4, B4 mới 
     Đối tượng: CH29 và CH30; 
     Danh sách học viên Thạc sĩ thi ngày 22-01-2022 tại Giảng đường xem tại đây
     
     
 
 
Học viên phải xem trước danh sách thi và các thông tin cá nhân và phản hồi về Chuyên viên khối trước 16h30 ngày 20/1/22 nếu có sai sót
 
Học viên lưu ý TẤT CẢ THÍ SINH KHI ĐẾN DỰ THI ĐỀU PHẢI CÓ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ÂM TÍNH VỚI COVID-19 (Test nhanh trong vòng 24 giờ hoặc PCR trong vòng 72 giờ. Nhà trường không tổ chức xét nghiệm cho học viên. Học viên tự làm xét nghiệm)
 
Những thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị Khiển trách và gửi thông báo về cơ quan