Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Lịch thi môn cơ sở_CH K29 & K30 & BSNT K46 ngày 15 tháng 1 năm 2022

Lịch thi Phòng Quản lý đào tạo sau đại học thông báo lịch thi môn cơ sở 1 của khối BSNT 46 ngày 15 tháng 1 năm 2022 như sau:

Thời gian: 13h30 ngày 15/1/2022 (thứ Bảy)

Địa điểm: Khu giảng đường B3, B4, B mới

Đối tượng: CH29 và CH30; BSNT khóa 46

Danh sách học viên BSNT thi xem tại đây

Sơ đồ phòng thi xem tại đây

Học viên phải xem trước danh sách thi và các thông tin cá nhân và phản hồi về Chuyên viên khối trước 16h00 ngày 13/1/22 nếu có sai sót.

Lưu ý: TẤT CẢ THÍ SINH KHI ĐẾN DỰ THI ĐỀU PHẢI CÓ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ÂM TÍNH VỚI COVID-19. Học viên đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi (Test nhanh trong vòng 24 giờ hoặc PCR trong vòng 48/72 giờ. Nhà trường không tổ chức xét nghiệm cho học viên. Học viên tự làm xét nghiệm).

Những thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị Khiển trách. Chúc các học viên thi tốt

_Phòng QLĐT Sau đại học_