Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Lịch thi môn cơ sở Thạc sĩ khóa 30 - BSNT khóa 44 và khóa 46 ngày 8 tháng 1 năm 2022

Lịch thi

Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi môn cơ sở 2 ngày 8 tháng 1 năm 2022 như sau:
 
     Thời gian: 7h45 ngày 8/1/2022 (thứ Bảy)
     Địa điểm: Khu giảng đường B3, B4, B4 mới 
     Đối tượng: CH29 và CH30; BSNT khóa 44, Khóa 46
     Danh sách học viên Thạc sĩ khóa 30 thi ngày 08-01-2022 xem tại đây
     Danh sách phòng thi BSNT  khóa 44 thi ngày 08-01-2022 xem tại đây
     Danh sách phòng thi BSNT  khóa 46 thi ngày 08-01-2022 xem tại đây
     Sơ đồ phòng thi xem tại đây
 
Học viên phải xem trước danh sách thi và các thông tin cá nhân và phản hồi về Chuyên viên khối trước 16h00 ngày 6/1/22 nếu có sai sót
 
Học viên lưu ý TẤT CẢ THÍ SINH KHI ĐẾN DỰ THI ĐỀU PHẢI CÓ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ÂM TÍNH VỚI COVID-19 (Test nhanh trong vòng 24 giờ hoặc PCR trong vòng 48 giờ. Nhà trường không tổ chức xét nghiệm cho học viên. Học viên tự làm xét nghiệm)
 
Những thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị Khiển trách và gửi thông báo về cơ quan
 
Chúc các học viên thi tốt.

_Phòng QLĐT Sau đại học_