Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC - NĂM 2022

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2022 theo thông báo số 746/TB-ĐHYHN, Hội đồng tuyển sinh sau đại học - Trường Đại học Y Hà Nội công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học - Năm 2022, như sau:

KếT quả chấm phúc khảo, xem tại đây.

Trân trọng./.

_Hội đồng tuyển sinh SĐH năm 2022_

009bet
1