Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương

Tên đề tài: “Nghiên cứu ghép xương đồng loại đông khô trong tạo hình vỡ xương hốc mắt”

Chuyên ngành: Nhãn khoa

Ngành: Nhãn khoa     Mã số: 9720157

Thời gian: 14h00ngày 16 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1lYVaQKIbIacHGYhwNOavOvbrQM5uMyPs/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1QW-x71L9qecoaRSrbHsoxfMyp88m9nXd/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/1Bv7ONX6G4cnuDN68vQngqmW1f9ITpDdF/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/10AAMFmUxKS0tX05i78wZyoas8EKl_IPu/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1yhPGBXxM-TddFsfxMPakHZldOc-iuHpx/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 25/11/2022

 

 

009bet
1