Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC HỆ TẬP TRUNG THEO CHỨNG CHỈ NĂM 2023

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh Sau đại học hệ tập trung theo chứng chỉ năm 2023 (đợt 1), Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội công bố kết quả thi tuyển, như sau:

I. Kết quả thi tuyển

1. Kết quả thi tuyển sinh chuyên khoa cấp I TTTCC, xem tại đây

2. Kết quả thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp II TTTCC, xem tại đây

II. Phúc khảo bài thi

  1. Thời gian đăng ký phúc khảo bài thi từ khi thông báo đến 16h30 ngày 22/6/2023

  • Đơn đăng ký phúc khảo bài thi theo mẫu tại đây.

  • Nộp kinh phí đăng ký phúc khảo bài thi: 500.000đ/ môn thi, tại Phòng 116 T1 Nhà A1 (C. Thủy).

  • Nộp đơn đăng ký phúc khảo và hóa đơn tại Phòng 325-T3 Nhà A1 trong giờ hành chính.

  • Kết quả chấm phúc khảo dự kiến công bố ngày 23/6/2023.

_Phòng QLĐTSĐH_