Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC - NĂM 2023

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2023 theo thông báo số 721/TB-ĐHYHN, Hội đồng tuyển sinh sau đại học - Trường Đại học Y Hà Nội công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học - Năm 2023, như sau:

1. Kết quả chấp phúc khảo bài thi thạc sĩ định hướng ứng dụng, xem tại đây

2. Kết quả chấp phúc khảo bài thi CKI hệ tập trung, xem tại đây

3. Kết quả chấp phúc khảo bài thi BSNT, xem tại đây

Trân trọng./.

 

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_

009bet
1