Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023

Căn cứ Thông báo số 721/TB-ĐHYHN ngày 31/03/2023 về việc tuyển sinh Sau đại học năm 2023, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học thông báo danh sách ứng viên dự thi SĐH năm 2023:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển sinh sau đại học năm 2023

- Danh sách thí sinh dự thi thạc sĩ ĐHUD, xem tại đây

- Danh sách thí sinh dự thi thạc sĩ ĐHUD đủ điều kiện xét ưu tiên, xem tại đây

- Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi thạc sĩ ĐHUD, xem tại đây

- Danh sách thí sinh dự thi chuyên khoa cấp II hệ tập trung, xem tại đây

- Danh sách thí sinh dự thi CKII đủ điều kiện xét ưu tiên, xem tại đây

- Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi CKII, xem tại đây

- Danh sách thí sinh dự thi chuyên khoa cấp I hệ tập trung, xem tại đây

- Danh sách thí sinh dự thi CKI đủ điều kiện xét ưu tiên, xem tại đây

- Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi CKI, xem tại đây

- Danh sách thí sinh dự thi Bác sĩ nội trú, xem tại đây

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi BSNT, xem tại đây

Yêu cầu:

- Thí sinh xem các thông tin cá nhân, chuyên ngành, môn thi và phản hồi về Phòng QLĐTSĐH (email: tbichhoa@hmu.edu.vn) nếu thông tin cá nhân chưa đúng trước 16h00 ngày 04/8/2023. Phòng QLĐTSĐH sẽ thực hiện cập nhật tất các các thông tin thí sinh phản hồi và đưa vào danh sách công bố kết quả thi.

Trân trọng./.

_Phòng QLĐT Sau đại học_

009bet
1