Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO NHẬN THẺ HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023

Để tạo điều kiện cho các bạn học viên trúng tuyển Sau đại học năm 2023 đi học tại các cơ sở thực hành, Nhà trường đã phối hợp Ngân hàng BIDV phát hành thẻ học viên cho các học viên trúng tuyển Sau đại học năm 2023. Việc phát hành thẻ học viên khổng thể đáp ứng tất cả cùng 1 lúc, vì vậy Phòng QLĐT Sau đại học sẽ cung cấp thẻ theo từng đợt.

1. Danh sách học viên nhận thẻ đợt 1

- Thạc sĩ ứng dụng khóa 32, xem tại đây

- Thạc sĩ Nghiên cứu khóa 32, xem tại đây

- Chuyên khoa cấp II khóa 37, xem tại đây

- Chuyên khoa cấp I khóa 28, xem tại đây

- BSNT khóa 48, xem tại đây

Thời gian nhận thẻ từ ngày 10/10/2023 - 13/10/2023,

Địa điểm: Phòng 325-T3 Nhà A1,

Đại diện các nhóm trưởng nhận thẻ và danh sách ký nhận theo nhóm chuyên ngành (trừ BSNT nhận htẻ học viên trực tiếp tại địa điểm trên). Các trường hợp thông báo thiếu ảnh, đề nghị học viên gửi file ảnh 4*6, tên theo mã học viên_bậc học CN (ví dụ: 04231913_CKI Truyền nhiễm) về địa chỉ tbichhoa@hmu.edu.vn trước ngày 10/10/2023./.