Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo tuyển sinh các lớp CME: Nam khoa cơ bản, Nam học và Y học giới tính; Nam học và Y học sinh sản

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo liên tục về Nam học và Y học giới tính gồm:

1. Lớp CME: Nam học cơ bản: Khóa 15, 16, 17, 18
2. Lớp CME: Nam học và Y học giới tính: Khóa 13, 14, 15, 16

3. Lớp CME: Nam học và Y học sinh sản: Khóa 13, 14, 15, 16
 

1. Chi tết Thông báo tuyển sinh xem tại đây

2. Đăng ký ghi danh tham gia khóa học tại đây

3. Mẫu hồ sơ đăng ký tham gia khóa học tại đây