Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

CHUẨN ĐẦU RA VÀ BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1. Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ (xem tại đây)
2. Quyết định ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ (xem tại đây)

Thạc sĩ định hướng nghiên cứu

Thạc sĩ định hướng ứng dụng

1

Dị ứng và miễn dịch lâm sàng (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)           

1

Dị ứng và miễn dịch lâm sàng (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)             

2

Giải phẫu bệnh (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

2

Giải phẫu bệnh (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

3

Giải phẫu người (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

 

 

4

Hóa sinh y học (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

3

Hóa sinh y học (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

5

Ký sinh trùng (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

4

Ký sinh trùng (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

6

Mô phôi thai học (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

 

 

7

Miễn dịch (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

 

 

8

Sinh lý bệnh (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

 

 

9

Sinh lý học (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

5

Sinh lý học (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

10

Vi sinh y học (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

6

Vi sinh y học (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

11

Y sinh học di truyền (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

7

Y sinh học di truyền (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

12

Y pháp (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

8

Y pháp (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

13 

Gây mê hồi sức (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

9

Gây mê hồi sức (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

14

Hồi sức cấp cứu và chống độc (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

10

Hồi sức cấp cứu và chống độc (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

15

Ngoại khoa (Chuẩn đầu ra; 2. Bản mô tả)

11

Ngoại khoa (Chuẩn đầu ra; 2. Bản mô tả)

16

Phẫu thuật tạo hình (Chuẩn đầu ra; 2. Bản mô tả)

12

Phẫu thuật tạo hình (Chuẩn đầu ra; 2. Bản mô tả)

17 

Da liễu (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

13 

Da liễu (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

18 

Huyết học và truyền máu (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

14 

Huyết học và truyền máu (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

19

Lão khoa (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

15

Lão khoa (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

20

Nội khoa (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

16

Nội khoa (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

21

Nội tim mạch (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

17

Nội - Tim mạch (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

22

Phục hồi chức năng (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

18

Phục hồi chức năng (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

23

Tâm thần (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

19

Tâm thần (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

24

Thần kinh (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

20

Thần kinh (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

25

Nhi khoa (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

21

Nhi khoa (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

26

Sản phụ khoa (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

22

Sản phụ khoa (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

27

Ung thư (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

23

Ung thư (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

28 

Lao và bệnh phổi (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

24

Lao và bệnh phổi (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

29

Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

25

Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

30 

Chẩn đoán hình ảnh (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

26 

Chẩn đoán hình ảnh (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

31

Y học hạt nhân (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

27

Y học hạt nhân (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

32

Y học cổ truyền (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

28

Y học cổ truyền (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

33

Dược lý và độc chất (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

 

 

34

Tai - Mũi - Họng (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

29

Tai - Mũi - Họng (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

35

Nhãn khoa (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

30

Nhãn khoa (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

36

Răng - Hàm - Mặt (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

31

Răng - Hàm - Mặt (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

37

Y học gia đình (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

32

Y học gia đình (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

38 

Điều dưỡng (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

33

Điều dưỡng (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

39

Kỹ thuật xét nghiệm y học (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

34

Kỹ thuật xét nghiệm y học (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

40

Dinh dưỡng (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

35

Dinh dưỡng (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

41

Dịch tễ học (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

 

 

42

Dịch tễ học Quốc tế (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

 

 

43

Quản lý bệnh viện (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

36

Quản lý bệnh viện (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

44

Y học dự phòng (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

37

Y học dự phòng (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

45

Y tế công cộng (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

38

Y tế công cộng (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

46

Y tế công cộng Quốc tế (Chuẩn đầu ra; Bản mô tả)

 

 

 

PHÒNG QLĐTSĐH