Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

CHUẨN ĐẦU RA VÀ BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN KHOA CẤP I

1. Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo trình độ Chuyên khoa cấp I (xem tại đây)
2. Quyết định ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ Chuyên khoa cấp I (xem tại đây)

TT

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

Bản mô tả

1

Chẩn đoán hình ảnh

Xem tại đây

Xem tại đây

2

Da liễu

Xem tại đây

Xem tại đây

3

Dị ứng và miễn dịch lâm sàng

Xem tại đây

Xem tại đây

4

Gây mê hồi sức

Xem tại đây

Xem tại đây

5

Giải phẫu bệnh (Y học hình thái)

Xem tại đây

Xem tại đây

6

Y pháp (Y học hình thái)

Xem tại đây

Xem tại đây

7

Hóa sinh y học (Y học chức năng)

Xem tại đây

Xem tại đây

8

Hồi sức cấp cứu

Xem tại đây

Xem tại đây

9

Huyết học - Truyền máu

Xem tại đây

Xem tại đây

10

Ký sinh trùng

Xem tại đây

Xem tại đây

11

Lao

Xem tại đây

Xem tại đây

12

Ngoại khoa

Xem tại đây

Xem tại đây

13

Nhãn khoa

Xem tại đây

Xem tại đây

14

Nhi khoa

Xem tại đây

Xem tại đây

15

Nội khoa

Xem tại đây

Xem tại đây

16

Nội - Tim mạch

Xem tại đây

Xem tại đây

17

Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ

Xem tại đây

Xem tại đây

18

Phục hồi chức năng

Xem tại đây

Xem tại đây

19

Răng Hàm Mặt

Xem tại đây

Xem tại đây

20

Sản phụ khoa

Xem tại đây

Xem tại đây

21

Tai Mũi Họng

Xem tại đây

Xem tại đây

22

Tâm thần

Xem tại đây

Xem tại đây

23

Thần kinh

Xem tại đây

Xem tại đây

24

Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

Xem tại đây

Xem tại đây

25

Ung thư

Xem tại đây

Xem tại đây

26

Vi sinh y học

Xem tại đây

Xem tại đây

27

Y học cổ truyền

Xem tại đây

Xem tại đây

28

Y học gia đình

Xem tại đây

Xem tại đây

29

Y học hạt nhân

Xem tại đây

Xem tại đây

30

Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm

Xem tại đây

Xem tại đây

31

Dịch tễ học

Xem tại đây

Xem tại đây

32

Y học dự phòng

Xem tại đây

Xem tại đây

33

Dinh dưỡng cộng cộng

Xem tại đây

Xem tại đây

34

Y tế công cộng

Xem tại đây

Xem tại đây

 

PHÒNG QLĐTSĐH