Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Lịch thi ngày 11 tháng 11 năm 2023

Lịch thi

Phòng Quản lý đào tạo sau đại học thông báo lịch tổ chức thi chứng chỉ cơ sở cho học viên CH, BSNT ngày 11 tháng 11 năm 2023 như sau:

     
     Thời gian: 7h45 ngày 11/11/2023 (thứ Bảy)
     Địa điểm: Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
     Đối tượng: CH31 và CH32; BSNT48
     Danh sách thi xem tại đây: Cao học; BSNT (Thí sinh lưu ý xem ca thi và phòng thi tại Website của TT Khảo thí)
   
     Thời gian: 13h45 ngày 11/11/2023 (thứ Bảy)
     Địa điểm: Khu giảng đường B3, B mới, B4, Hồ Đắc Di
     Đối tượng: CH31 và CH32; BSNT48
     Danh sách thi xem tại đây: Cao học; BSNT
 
 
Những trường hợp bị đình chỉ thi sẽ bị Khiển trách và gửi thông báo về cơ quan công tác 
Chúc các học viên thi tốt.