Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO NHẬN THẺ HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023_LẦN 2

Phòng QLĐT Sau đại học thông báo phát thẻ học viên 2023_đợt 2.

1. Danh sách học viên nhận thẻ đợt 2

- Thạc sĩ ứng dụng khóa 32 nhận thẻ đợt 2, xem tại đây.

- Thạc sĩ NC khóa 32 nhận thẻ đợt 2, xem tại đây

- Chuyên khoa cấp I khóa 28 nhận thẻ đợt 2, xem tại đây

- BSNT khóa 48 nhận thẻ đợt 2, xem tại đây

Thời gian nhận thẻ từ ngày 24/10/2023 - 27/10/2023,

Địa điểm: Phòng 325-T3 Nhà A1,

Đại diện các nhóm trưởng nhận thẻ và danh sách ký nhận theo nhóm chuyên ngành. Các trường hợp học viên được thông báo thiếu ảnh, đề nghị học viên gửi file ảnh 4*6, tên theo mã học viên_bậc học CN (ví dụ: 04231913_CKI Truyền nhiễm) về địa chỉ tbichhoa@hmu.edu.vn trước ngày 27/10/2023, sau thời gian trên, Phòng QLĐTSĐH sẽ không chịu trách nhiệm làm thẻ học viên cho các bạn thiếu thông tin./.

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_