Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN THẠC SĨ ĐHNC/ĐHUD NĂM 2024

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo hướng dẫn xét tuyển trình độ thạc sĩ ĐHNC/ ĐHUD năm 2024 cho các ứng viên đăng ký dự tuyển và các học viên BSNT 48 đủ điều kiện đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ, cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn xét tuyển thạc sĩ, xem tại đây

- Thạc sĩ định hướng nghiên cứu (ThS ĐHNC): Có bằng đại học ngành đúng với chuyên ngành đăng ký xét tuyển. Chỉ tiêu và các ngành xét tuyển thạc sĩ ĐHNC theo Phụ lục 1 Thông báo tuyển sinh 

- Thạc sĩ định hướng ứng dụng (ThS ĐHUD) đối với ứng viên đăng ký dự tuyển năm 2024: Có bằng đại học ngành đúng/phù hợp với chuyên ngành đăng ký xét tuyển. Chỉ thực hiện xét tuyển các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Khoa học Y sinh (Dị ứng-Miễn dịch lâm sàng, Giải phẫu, Giải phẫu bệnh, Hóa sinh, Ký sinh trùng, Mô phôi, Miễn dịch, Sinh lý bệnh, Sinh lý học, Vi sinh, Y pháp, Y sinh học di truyền), Răng Hàm Mặt, Dịch tễ học, Dinh dưỡng, Quản lý bệnh viện, Y học dự phòng, Y tế công cộng có chỉ tiêu theo phụ lục 1 Thông báo tuyển sinh, các chuyên ngành khác thực hiện thi tuyển.

- Thạc sĩ định hướng ứng dụng (ThS ĐHUD) đối với học viên BSNT khóa 48 đủ điều kiện xét tuyển: Xét tuyển các chuyên ngành, chỉ tiêu xét tuyển theo Phụ lục 1 Thông báo tuyển sinh

- Biểu mẫu chuẩn bị xét tuyển thạc sĩ, xem tại đây

2. Hướng dẫn xét tuyển thạc sĩ YTCC dậy và học bằng tiếng anh, xem tại đây

- Biểu mẫu xét tuyển xem tại đây

 

009bet
1