Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO NHẬN THẺ HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023_LẦN 3

Phòng QLĐT Sau đại học thông báo phát thẻ học viên 2023_Đợt 3.

1. Danh sách học viên nhận thẻ

- Thạc sĩ, xem tại đây 

- BSNT khóa 48 nhận thẻ, xem tại đây

Thời gian nhận thẻ từ ngày 12/11/2023 - 17/11/2023,

Địa điểm: Phòng 325-T3 Nhà A1, đề nghị hcọc viên mang theo CCCD khi đi nhận thẻ liên kết

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_