Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

THÔNG BÁO NHẬN THẺ HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023_LẦN 3

Phòng QLĐT Sau đại học thông báo phát thẻ học viên 2023_Đợt 3.

1. Danh sách học viên nhận thẻ

- CKI nhận thẻ học viên, xem tại đây

- CKI nhận thẻ học viên liên kết ngân hàng BIDV, xem tại đây

- CKII nhận thẻ học viên, xem tại đây

- BSNT khóa 48 và CKI nhận thẻ phát hành lại lần 2, xem tại đây

Thời gian nhận thẻ từ ngày 27/11/2023 - 07/12/2023,

Địa điểm: Phòng 325-T3 Nhà A1, Thẻ học viên các nhóm truonwgr nhận theo nhóm, thẻ học viên liên kết ngân hàng các học phải mang theo CCCD và ký nhận thẻ trực tiếp.

009bet