Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH HỆ TẬP TRUNG THEO CHỨNG CHỈ NĂM 2024

Thực hiện Thông báo số 662/TB-ĐHYHN ngày 02/04/2024 về việc thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2024, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học - Trường Đại học Y Hà Nội hướng dẫn các nội dung Tuyển sinh Sau đại học hệ tập trung theo chứng chỉ năm 2024, như sau:

1. Hướng dẫn thhi tuyển và các đơn vị phối hợp tuyển sinh, xem tại đây

2. Các đợt tuyển sinh

         - Đợt 1: Tuyển sinh theo địa chỉ đối với Sở Y tế Nghệ An

         - Đợt 2: Tuyển sinh đối với Phân hiệu Thanh Hóa, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, BV YHCT tỉnh Nam Định, BV ĐK tỉnh Thái Bình.

Ứng viên đăng ký hồ sơ trực tuyến và nộp hồ sơ về đơn vị tiếp nhận đúng thời gian theo thông báo hướng dẫn tuyển sinh và hướng dẫn của các đơn vị phối hợp tổ chức tuyển sinh.

009bet
1