Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

KÊT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 32 NĂM 2013

Hội đồng tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2013 Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo kết quả xét tuyển NCS khóa 32 năm 2013:

Kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 32 năm 2013: xin tải file.