Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Hội nghị Quốc tế về Khe hở môi - Vòm miệng ICPF

Để chuẩn bị cho Hội nghị Quốc tế về Khe hở môi - Vòm miệng ICPF 2013 được tổ chức từ ngày 23-28/11/2013.

Nhà trường xin thông báo cho các học viên Sau đại học quan tâm đến dự.

Chương trình cụ thể như sau:

  1. Nhà hát Lớn Hà Nội: Từ 10h00-17h00 ngày 23-24/11/2013.
  2. Hội trường Lớn ĐHYHN: Từ 9h00-12h00 ngày 25/11/2013.

Chương trình cụ thể xin xem tại đây

Phòng ĐTSĐH

009bet