Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Hội thảo tập huấn quán triệt nội dung triển khai "Dự án thí điểm Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và 62 huyện nghèo".

Dành cho BSNT 35 và 36

Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tập huấn quán triệt nội dung triển khai "Dự án thí điểm Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và 62 huyện nghèo".
Thời gian: 14h00 ngày 06/12/2013
Địa điểm: Hội trường Quốc tế, tầng 3, nhà A1.
Mời các anh/chị Bác sĩ nội trú 35 và 36 đến dự đầy đủ, đúng giờ.