Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Sơ đồ và danh sách phòng thi ngày 28.12.2013 của chuyên khoa I khóa 18

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học thông báo danh sách và sơ đồ phòng thi ngày 28.12.2013 cho chuyên khoa I khóa 18 như sau Xin mời tải file

1. Danh sách phòng thi

2. Sơ đồ phòng thi