Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng của viên nang cứng hoàng kinh trong điều trị viêm khớp dạng thấp

Chuyên ngành: Y học cổ truyền - 62720201

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Tú

Ngày bảo vệ: 12-01-2016

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Đỗ Thị Phương

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Tóm tắt tiếng việt:

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: “Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng của viên nang cứng Hoàng kinh trong điều trị viêm khớp dạng thấp”

Mã số: 62 72 02 01                                      Chuyên ngành: Y học cổ truyền

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Tú

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đỗ Thị Phương     2. PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Cơ sở đào tạo: Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội

Những kết luận mới của luận án:

- Đây là nghiên cứu đầu tiên về cây Hoàng Kinh (Vitex Negundo L.) ở Việt Nam trên thực nghiệm và trên lâm sàng trong điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp.

- Luận án đã cung cấp những kết quả nghiên cứu về độc tính, tác dụng dược lý trên thực nghiệm và tác dụng trên lâm sàng của cây Hoàng kinh trong điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp.

+ Kết quả nghiên cứu trên thực nghiệm:

 1. Độc tính cấp và bán trường diễn:
 •  Độc tính cấp: Hoàng Kinh liều 620,25g dược liệu/kg thể trọng chuột (liều tối đa chuột có thể uống được - gấp 64,61 lần liều dùng trên người) không xác định được LD50.
 •  Độc tính bán trường diễn: Hoàng Kinh liều 3,2g và 9,6g/kg thể trọng (gấp 3 lần liều lâm sàng) uống trong 8 tuần liên tục không gây biến đổi các chỉ số huyết học, hóa sinh, hình thái đại thể và vi thể gan thận thỏ so với lô chứng (p > 0,05).
 1. Tác dụng giảm đau, chống viêm:
 •  Tác dụng giảm đau: Viên nang Hoàng kinh có tác dụng giảm đau theo cơ chế giảm đau ngoại vi trên mô hình gây quặn đau bằng acid acetic với liều 9,6g và 28,8g/kg thể trọng chuột/ngày

(p < 0,05 so với lô chứng).

 •  Tác dụng chống viêm: Viên nang Hoàng kinh có tác dụng chống viêm cấp và chống viêm mạn trên thực nghiệm. Tác dụng chống viêm mạn tương đương methylprednisolon liều 10mg/kg.

+  Kết quả nghiên cứu trên lâm sàng: viên nang Hoàng kinh kết hợp Methotrexat trong điều trị VKDT 30 ngày liên tục có tác dụng cải thiện triệu chứng bệnh và không gây tác dụng không mong muốn. Mức độ đau theo thang điểm VAS1, VAS2, số khớp sưng trung bình, tốc độ máu lắng, CRP và ACR 20 giảm có ý nghĩa thống kê so với trước điều trị và so với nhóm chứng (p < 0,05). Thời gian cứng khớp buổi sáng, số khớp đau trung bình, VAS3, chức năng vận động theo HAQ, DAS 28 cải thiện rõ rệt sau điều trị (p < 0,05) tương đương với nhóm chứng (p > 0,05).                                                                                                            Hà Nội, ngày   tháng   năm 2015

       Người hướng dẫn                                                              Nghiên cứu sinh

Tóm tắt tiếng anh:

NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS

Name of PhD student: NGUYEN THI THANH TU

Title of Thesis: “Study on the safety and effectiveness of Hoang Kinh hard capsules for the treatment of rheumatoid arthritis”.

Major: Traditional medicine         Code: 62 72 02 01

Scientific Advisors: 1. Associate professor.Doctor. Do Thi Phuong

                     2. Associate professor.Doctor. Nguyen Thi Ngoc Lan

Training facility: Traditional Medicine Faculty - Hanoi Medical University.

New conclusions of the thesis:

- This is the first research which studying on the effects of Hoang Kinh (Vitex Negundo L.) herb in Vietnam on experimental and clinical research on treating rheumatoid arthritis disease.

- The thesis has provided the study results of Hoang Kinh's effects  regardings toxicological and pharmacological effects on experimental models and clinical treatment of  rheumatoid arthritis disease.

In experimental study: it provides the results of Hoangkinh’s toxicity and its effects of analgesic and anti-inflammatory as following:  

 1. Regarding acute toxicity and semi-chronic toxicity of Hoang kinh:
 •  Acute toxicity: with the dose of 620,25g Hoang kinh/kg mouse weight (it’s maximum dose used in mouse, equal to dose of 64.61 times higher than one used in human), LD50 can’t be determined.
 •  Semi-chronic toxicity: with the dose of 3.2g and 9.6g Hoang kinh/kg rabbit weight (equal the dose of 3 times higher than clinical dose) using for 8 weeks, it could not caused any abnormal changes interms of haematological, biochemical indexes as well as macroscopic and microscopic morphology of experimental rabbits' liver and kidney (p > 0.05).
 1. Analgesic and anti-inflammatory effects:
 • Analgesic effect: with the dose of 9.6g and 28.8g Hoang Kinh/kg mouse weight, Hoang Kinh capsules has effect of reducing pain. It works through mechanism of reducing peripheral pain   
 • Anti-inflammatory effects: with the same doses mentioned  aboved,  Hoang Kinh capsules has effects of acute and chronic anti-inflammatory. The chronic anti-inflammatory effect is equivalent to methylprednisolone dose of 10 mg/kg.

+ In clinical trial: the study results shows the evidences that Hoang Kinh capsules in combination with Methotrexat during 30 days could improved significantly the symptoms of rheumatoid arthritis disease but has no side effects: The degree of pain on  scale of VAS1, VAS2, the average number of swollen joints, erythrocyte sedimentation rate, C - reaction protein and ACR 20, which have significantly reduced after treatment in comparing with before treatment and with the control group (p<0.05). Apart from it, some indicators such as the time of morning stiffness, joint pain score average, VAS3, motor function according to HAQ, DAS 28 also have been improved significantly in comparing with before treatment (p<0,05) but equivalent to control group (p > 0,05).

                                                                                    Hanoi, August 28th 2015

            Scientific Advisors                                                      PhD Student

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Nghiên cứu hiệu quả của Adrogel bôi da trong kích thích buồng trứng ở người bệnh đáp ứng kém buồng trứng Hoàng Quốc Huy GS.TS. Nguyễn Viết Tiến PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng 27-12-2021
Nghiên cứu điều trị rách chóp xoay bằng kỹ thuật nội soi khâu gân Mason Allen cải biên và tạo vi tổn thương tại diện bám Nguyễn Hữu Mạnh GS.TS. Trần Trung Dũng 10-12-2021
Đánh giá kết quả phẫu thuật NUSS có nội soi hỗ trợ điều trị bệnh lõm ngực bẩm sinh tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức Nguyễn Thế May PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng 21-06-2021
“Xác định một số gen, phân tử có liên quan đến hội chứng SJS/TEN ở người Việt Nam” Trần Thị Huyền PGS. TS. Phạm Thị Lan GS. Riichiro Abe 11-05-2021
Nghiên cứu thay đổi Lysyl oxidase của tế bào nội mô mạch máu võng mạc ở môi trường nồng độ glucose cao Nguyễn Ngân Hà PGS.TS. Trần Huy Thịnh TS. Nguyễn Xuân Tịnh 27-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc sarcopenia ở người bệnh cao tuổi Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
“Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non” Ngày công bố 02-11-2020 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 24-11-2020
"Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non", ngày công bố: 05/01/2021 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 23-11-2020
Nghiên cứu giải phẫu các vạt mạch xuyên cơ bụng chân và động mạch gối xuống Võ Tiến Huy PGS.TS. Ngô Xuân Khoa 29-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và biến đổi di truyền của hội chứng Prader-Willi An Thùy Lan PGS.TS. Phan Thị Hoan 05-11-2019
Nghiên cứu nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch trong thủy dịch trước và sau tiêm nội nhãn Bevacizumab ở bệnh võng mạc đái tháo đường Nguyễn Tuấn Thanh Hảo PGS.TS. Phạm Trọng Văn 01-11-2019
Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ phác đồ FOLFOX4 trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn III Từ Thị Thanh Hương GS.TS. Nguyễn Bá Đức 25-10-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính, và mối liên quan của một số yếu tố tiên lượng với kết quả điều trị của ung thư hạ họng Nguyễn Như Ước GS.TS. Nguyễn Đình Phúc PGS.TS. Lê Trung Thọ 17-10-2019
Nghiên cứu phẫu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu phấu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu ảnh hưởng lên giãn cơ tồn dư của rocuronium tiêm ngắt quãng hoặc truyền liên tục trong phẫu thuật nội soi ổ bụng kéo dài Bùi Hạnh Tâm GS.TS. Nguyễn Hữu Tú 10-10-2019