Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Nghiên cứu phát hiện đột biến gen ATP7B trên bệnh nhân wilson

Chuyên ngành: Hoá sinh y học - 62720112

Họ tên: Phan Tôn Hoàng

Ngày bảo vệ: 15-01-2016

Hướng dẫn 1:PGS.TS Nguyễn Ngọc Hùng

Hướng dẫn 2:

Tóm tắt tiếng việt:

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                -------------------------------------

 

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên luận án: Nghiên cứu phát hiện đột biến gen ATP7B trên bệnh nhân wilson

Họ và tên NCS: Phan Tôn Hoàng

Chuyên ngành: Hóa sinh                                                     Mã số: 62720112

 

NỘI DUNG TRÍCH YẾU:

Wilson là bệnh gây rối loạn chuyển hóa đồng đã được mô tả từ lâu và gặp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là bệnh lý di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường (13q14.3). Do đột biến gen ATP7B, Gen ATP7B mã hóa cho enzym P-type ATPase tương ứng, có chức năng vận chuyển đồng trong cơ thể. Bệnh Wilson biểu hiện sự tích tụ đồng ở gan và các cơ quan khác của cơ thể như não, mắt, thận, da, xương, khớp. Việc áp dụng các kỹ thuật sinh học phân tử hiện đại để xác định chính xác các đột biện gen gây bệnh Wilson là cần thiết, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân có tiền sử gia đình hoặc bệnh nhân có các triệu chứng không điển hình.

.  Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu và mô tả cắt ngang. Thiết kế nghiên cứu gồm các bước: (1). Xác định bệnh nhân Wilson; (2). Thu thập mẫu máu (3ml máu tĩnh mạch+EDTA); (3). Tách chiết DNA từ mẫu máu của bệnh nhân nghiên cứu; (4). Phản ứng PCR khuyếch đại 21 exon của gen ATP7B; (5). Tinh sạch sản phẩm PCR; (6). Giải trình tự gen; (7). So sánh với genbank; (8). Xác định đột biến gen ATP7B; (9). Thiết lập bản đồ đột biến gen ATP7B.

Các kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu:  kỹ thuật tách chiết DNA. Phản ứng PCR khuếch đại 21 exon gen ATP7B. Kỹ thuật giải trình tự gen phát hiện đột biến.

Kết quả nghiên cứu: (1). Nghiên cứu đã xác định được 48/61 bệnh nhân, chiếm tỷ lệ 78,69%, có đột biến gen ATP7B. Có 28 dạng đột biến khác nhau với tổng số 117 đột biến tìm thấy trên gen ATP7B, trong đó có 12 kiểu đột biến mới được phát hiện trên bệnh nhân nghiên cứu chưa có tài liệu nào công bố. Các đột biến đa dạng bao gồm: Đột biến  tại vùng 5’UTR, đột biến tạo mã kết thúc sớm, đột biến thay thế nucleotid, đột biến thêm nucleotid, đột biến trên vùng không mã hóa và cả trên vùng mã hóa của gen.

(2). Đã thiết lập được bản đồ đột biến gen ATP7B trên các bệnh nhân Wilson Việt Nam, với tổng số 117 đột biến thuộc 28 kiểu nằm trên 13 exon và vùng chức năng của gen, trong đó có 12 đột biến mới được tìm thấy trên bệnh nhân mà chưa thấy công bố trong tài liệu chính thức nào

Đây là nghiên cứu phát hiện đột biến gen ATP7B một cách toàn diện lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam. Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử hiện đại. Những kết quả của luận án đóng góp quan trọng vào bộ sưu tập các đột biến liên quan đến bệnh Wilson, góp phần lý giải cho cơ chế bệnh sinh, thiết lập được phương chẩn đoán tin cậy giúp cho việc sàng lọc và tư vấn di truyền hướng tới mục đích ngăn ngừa và giảm tỷ lệ mắc bệnh.

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2015

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

 

 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hùng

NGHIÊN CỨU SINH

 

 

Phan Tôn Hoàng

 

Tóm tắt tiếng anh:

 

     

MINISTRY OF HEALTH                              SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

HANOI MEDICAL UNIVERSITY                      Independence - Freedom - Happiness

---------------------------------

SUMMARY OF DOCTOR'S THESIS

Name of the thesis: Research detection of mutations in ATP7B gene of patients with Wilsons’s disease.

Name of PhD student: Phan Ton Hoang

Major: Biochemistry      PhD Course: 30        Code: 62720112

Supervisors:  Nguyen Ngoc Hung MD., PhD., Ass Prof.

Training University: Hanoi Medical University

 

New contributions of the thesis:

Wilson 's disease disrupting copper metabolism was described long ago and found in many countries around the world. This is a recessive genetic disease on autosomes (13q14.3). Mutations occur in ATP7B gene, coding for the enzyme ATP7B P -type ATPase, respectively, with copper transport function in the body. Therefore, it is essential to apply modern molecular biology techniques to determine genetic mutations causing Wilson disease exactly, especially in patients with a family history of Wilson’s dísease or the patient has symptoms atypical . So that, my research is conducted with these objectives:  (1). Detecting ATP7B gene mutations in patients with Wilson’s disease.
(2). Establishing distribution map of ATP7B gene mutations in studied patients with Wilson’s disease
Research Methods: Prospective study and cross-sectional descriptive study. Study design includes the steps of: (1). Identify patients with Wilson’s disease; (2). Collect blood sample (venous blood 3ml + EDTA ); (3). Extract DNA from blood samples of studied patients; (4). Amplify 21 exons of ATP7B gene by PCR; (5). Purify PCR product; (6). Sequence; (7). Compare on GenBank; (8). Identify ATP7B gene mutations; (9). Design ATP7B gene mutations maps .
The techniques are used in this study : DNA extraction techniques from blood samples, measurement of DNA concentration and purity (spectroscopic techniques and agarose gel electrophoresis), PCR amplification of 21 exons of ATP7B gene and Gene sequencing techniques to detect mutations .
Findings: (1). Research has identified 48/61 patients with ATP7B gene mutations, accounting for 78.69%  ratio. There are 28 different mutations in 117 genes mutations found in the ATP7B gene, including 12 types of new discovered mutations in patients with no material research published: Mutations at the 5'UTR, mutations creating ending stocks, nucleotide substitution mutation, more nucleotide mutations, mutations in non-coding region and in the coding region of gene. 
(2).  Completed design map of ATP7B gene mutations in Vietnamese patients with  Wilson’s disease, with a total of 117 mutations of  28 types located on 13 exons and funtional region of gene, in which 12 new mutations found in patients that have not seen published in any official document.
This is the first comprehensive study about detections of ATP7B gene mutations by using modern molecular biology techniques. The results of the thesis are very important to contribute to the collection of Wilson disease-related mutations, explain the pathogenesis, establish reliable diagnostic method that enables the screening and genetic counseling which aim to prevent and reduce disease incidence. 

 

SUPERVISOR

 

 

 

MD., PhD., Ass Prof Nguyen Ngoc Hung

PhD STUDENT

 

 

 

Phan Ton Hoang

 

 

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Nghiên cứu hiệu quả của Adrogel bôi da trong kích thích buồng trứng ở người bệnh đáp ứng kém buồng trứng Hoàng Quốc Huy GS.TS. Nguyễn Viết Tiến PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng 27-12-2021
Nghiên cứu điều trị rách chóp xoay bằng kỹ thuật nội soi khâu gân Mason Allen cải biên và tạo vi tổn thương tại diện bám Nguyễn Hữu Mạnh GS.TS. Trần Trung Dũng 10-12-2021
Đánh giá kết quả phẫu thuật NUSS có nội soi hỗ trợ điều trị bệnh lõm ngực bẩm sinh tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức Nguyễn Thế May PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng 21-06-2021
“Xác định một số gen, phân tử có liên quan đến hội chứng SJS/TEN ở người Việt Nam” Trần Thị Huyền PGS. TS. Phạm Thị Lan GS. Riichiro Abe 11-05-2021
Nghiên cứu thay đổi Lysyl oxidase của tế bào nội mô mạch máu võng mạc ở môi trường nồng độ glucose cao Nguyễn Ngân Hà PGS.TS. Trần Huy Thịnh TS. Nguyễn Xuân Tịnh 27-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc sarcopenia ở người bệnh cao tuổi Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
“Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non” Ngày công bố 02-11-2020 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 24-11-2020
"Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non", ngày công bố: 05/01/2021 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 23-11-2020
Nghiên cứu giải phẫu các vạt mạch xuyên cơ bụng chân và động mạch gối xuống Võ Tiến Huy PGS.TS. Ngô Xuân Khoa 29-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và biến đổi di truyền của hội chứng Prader-Willi An Thùy Lan PGS.TS. Phan Thị Hoan 05-11-2019
Nghiên cứu nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch trong thủy dịch trước và sau tiêm nội nhãn Bevacizumab ở bệnh võng mạc đái tháo đường Nguyễn Tuấn Thanh Hảo PGS.TS. Phạm Trọng Văn 01-11-2019
Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ phác đồ FOLFOX4 trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn III Từ Thị Thanh Hương GS.TS. Nguyễn Bá Đức 25-10-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính, và mối liên quan của một số yếu tố tiên lượng với kết quả điều trị của ung thư hạ họng Nguyễn Như Ước GS.TS. Nguyễn Đình Phúc PGS.TS. Lê Trung Thọ 17-10-2019
Nghiên cứu phẫu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu phấu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu ảnh hưởng lên giãn cơ tồn dư của rocuronium tiêm ngắt quãng hoặc truyền liên tục trong phẫu thuật nội soi ổ bụng kéo dài Bùi Hạnh Tâm GS.TS. Nguyễn Hữu Tú 10-10-2019