Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Thực trạng ứng dụng thống kê trong các luận văn thạc sĩ và bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội và kết quả một số giải pháp can thiệp

Chuyên ngành: Y tế công cộng - 62720301

Họ tên: Hoàng Thị Hải Vân

Ngày bảo vệ: 12-09-2016

Hướng dẫn 1:PGS.TS Lưu Ngọc Hoạt

Hướng dẫn 2: PGS.TS Đoàn Quốc Hưng

Tóm tắt tiếng việt:

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: “Thực trạng ứng dụng thống kê trong các luận văn thạc sĩ và bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội và kết quả một số giải pháp can thiệp

Mã số: 62720301 ; Chuyên ngành: Y tế công cộng

Nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Hải Vân – Nghiên cứu sinh khóa 31

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Lưu Ngọc Hoạt     2. PGS.TS Đoàn Quốc Hưng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội

Những kết luận mới của luận án:

1. Ứng dụng thống kê trong các luận văn cao học và bác sĩ nội trú còn một số hạn chế từ trình bày phương pháp đến việc ứng dụng thống kê mô tả và thống kê suy luận trong phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu. Đó là không mô tả các thuật toán thống kê áp dụng hoặc mô tả cả các nội dung thống kê không áp dụng trong luận văn; bảng và biểu đồ trình bày chưa phù hợp; nhận xét bảng và biểu đồ chưa đúng; ứng dụng các thuật toán thống kê suy luận không phù hợp với mục tiêu; chọn sai test thống kê; không kiểm tra giả định trước khi áp dụng các thuật toán và phiên giải sai kết quả thống kê suy luận.

2. Nghiên cứu đã tiến hành một số biện pháp can thiệp trong chương trình và phương pháp giảng dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học tuy nhiên do can thiệp này chỉ là bước khởi đầu trong 8 bước làm luận văn tốt nghiệp của cao học và bác sĩ nội trú nên vẫn chưa thấy có sự thay đổi rõ rệt về các hạn chế của các ứng dụng thống kê trong các luận văn. Cần có sự hỗ trợ của Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học, các bộ môn, các thày cô hướng dẫn cũng như của Đơn vị đào tạo và tư vấn về nghiên cứu khoa học cho học viên từ bước chọn đề tài nghiên cứu đến khi bảo vệ luận văn trước Hội đồng và công bố kết quả nghiên cứu. 

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

 

NGHIÊN CỨU SINH

 

 

 

 

 

Tóm tắt tiếng anh:

 

NEW  FINDINGS FROM PhD THESIS

Topic: “Use of Biostatistics in Master Degree and Resident Thesis: Situation and Results of Intervention

Code: 62720301 ; Specialized: Public Health

Candidate: Hoang Thi Hai Van – Course: 31

Advisor:     1. Assoc.Prof. PhD. Luu Ngoc Hoat

2. Assoc.Prof. PhD. Doan Quoc Hung

Training Place: Hanoi Medical University

New conclusions from this PhD thesis:

1. There were some of limitations in use of biostatistics in Master Degree and resident thesis of Hanoi Medical University. This was presented in both statistical methods and technique. In the methodology section, researchers did not describe statistics method they used or described even statistics methods they did not use. In term of technique, the inappropriate use of statistics were found in analysis method, presentation data and interpretation. They were inadequate graphical or numerical description of basic data; statistics analysis is not fit to objectives; used of wrong statistics test; did not examine assumtions before use statistics analysis and inappropriate and poor reporting of results.       

2. Some intervention activities were implemented in this study including changing curriculum and training approach of Research methodology Module. However, this is only the first step among eight steps in research process of postgradute students so there is a little improve in statistics use in their thesis. We realise that the neccesery of the exist of Training and Consulting on Research Methodology Unit with support from Post-Graduate Management Department. This Unit will support students and advisors from first step, topic selection, to the end of the process, defending their theisis and diseminate results.

ADVISOR

 

PhD. CANDIDATE

 

 

 

 

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Nghiên cứu hiệu quả của Adrogel bôi da trong kích thích buồng trứng ở người bệnh đáp ứng kém buồng trứng Hoàng Quốc Huy GS.TS. Nguyễn Viết Tiến PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng 27-12-2021
Nghiên cứu điều trị rách chóp xoay bằng kỹ thuật nội soi khâu gân Mason Allen cải biên và tạo vi tổn thương tại diện bám Nguyễn Hữu Mạnh GS.TS. Trần Trung Dũng 10-12-2021
Đánh giá kết quả phẫu thuật NUSS có nội soi hỗ trợ điều trị bệnh lõm ngực bẩm sinh tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức Nguyễn Thế May PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng 21-06-2021
“Xác định một số gen, phân tử có liên quan đến hội chứng SJS/TEN ở người Việt Nam” Trần Thị Huyền PGS. TS. Phạm Thị Lan GS. Riichiro Abe 11-05-2021
Nghiên cứu thay đổi Lysyl oxidase của tế bào nội mô mạch máu võng mạc ở môi trường nồng độ glucose cao Nguyễn Ngân Hà PGS.TS. Trần Huy Thịnh TS. Nguyễn Xuân Tịnh 27-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc sarcopenia ở người bệnh cao tuổi Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
“Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non” Ngày công bố 02-11-2020 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 24-11-2020
"Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non", ngày công bố: 05/01/2021 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 23-11-2020
Nghiên cứu giải phẫu các vạt mạch xuyên cơ bụng chân và động mạch gối xuống Võ Tiến Huy PGS.TS. Ngô Xuân Khoa 29-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và biến đổi di truyền của hội chứng Prader-Willi An Thùy Lan PGS.TS. Phan Thị Hoan 05-11-2019
Nghiên cứu nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch trong thủy dịch trước và sau tiêm nội nhãn Bevacizumab ở bệnh võng mạc đái tháo đường Nguyễn Tuấn Thanh Hảo PGS.TS. Phạm Trọng Văn 01-11-2019
Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ phác đồ FOLFOX4 trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn III Từ Thị Thanh Hương GS.TS. Nguyễn Bá Đức 25-10-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính, và mối liên quan của một số yếu tố tiên lượng với kết quả điều trị của ung thư hạ họng Nguyễn Như Ước GS.TS. Nguyễn Đình Phúc PGS.TS. Lê Trung Thọ 17-10-2019
Nghiên cứu phẫu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu phấu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu ảnh hưởng lên giãn cơ tồn dư của rocuronium tiêm ngắt quãng hoặc truyền liên tục trong phẫu thuật nội soi ổ bụng kéo dài Bùi Hạnh Tâm GS.TS. Nguyễn Hữu Tú 10-10-2019