Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Hiệu quả của mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng nhằm cải thiện một số yếu tố nguy cơ tăng huyết áp ở cộng đồng

Chuyên ngành: Dinh dưỡng - 62720303

Họ tên: Trương Thị Thùy Dương

Ngày bảo vệ: 23-01-2017

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Lê Thị Hương

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Lê Thị Tài

Tóm tắt tiếng việt:

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI 
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Tên đề tài:  “Hiệu quả của mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng nhằm cải thiện 
một số yếu tố nguy cơ tăng huyết áp ở cộng đồng”
Mã số:  62.72.03.03      Chuyên ngành: Dinh Dưỡng
Nghiên cứu sinh: Trương Thị Thùy Dương
Người hướng dẫn: 1.  PGS.TS. Lê Thị Hương   2. PGS.TS. Lê Thị Tài
Cơ sở đào tạo:  Trường Đại học Y Hà Nội
Những kết luận mới của luận án  (những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, 
những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án):
Đề tài đã cung cấp số liệu về thực trạng THA ở người trưởng thành ≥ 18 tuổi ở 
hai xã thuộc huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam bao gồm số liệu xác định tỷ lệ THA và 
các yếu tố nguy cơ của THA. Với tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành ≥ 18 tuổi là 
24,4% và một số yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp bao gồm thừa cân, béo phì, sử dụng 
nhiều thực phẩm có nguy cơ gây  THA, thói quen uống  nhiều rượu/bia và hút  thuốc lá, 
ít hoạt động thể lực.
Đề tài cũng cung cấp một minh chứng về hiệu quả mô hình truyền thông giáo 
dục dinh dưỡng về chế độ ăn uống hợp lý để phòng chống THA ở cộng đồng  đã cho 
thấy  hiệu  quả  rõ  rệt  trong  cải  thiện  kiến  thức,  thực  hành  của  cộng  đồng  về  phòng 
chống  tăng huyết áp: Tỷ  lệ đối tượng hiểu đúng về khái niệm THA, biết các dấu  hiệu, 
hậu quả và nguy cơ của tăng  huyết áp  của đối tượng nghiên cứu  ở xã can thiệp cao hơn
rõ rệt  so với trước can thiệp và so với xã đối chứng.  Tuần suất tiêu thụ các thực phẩm có 
nguy cơ gây tăng huyết áp ở xã can thiệp  cũng  giảm nhiều hơn so với trước can thiệp và
so xã đối chứng.
NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(ký, ghi rõ họ tên)
PGS.TS. Lê Thị Hương
NGHIÊN CỨU SINH
(ký, ghi rõ họ tên)
Trương Thị Thùy Dương

Tóm tắt tiếng anh:

INFORMATION OF  NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
Titile  of  thesis“Effectiveness  of  nutrition  education  and  communication  model  to 
improve some risk factors for hypertension in the community”
Code:  62.72.03.03      Major: Nutrtion
Candidate’s name: Truong Thi Thuy Duong
Advisors:    1. Assoc. Prof, PhD. Le Thi Huong
2. Assoc. Prof, PhD. Le Thi Tai
Training Unit: Ha Noi Medical University
Summary of new contributions of thesis:
The  study has provided relatively system data on the status of hypertension in 
adults  ≥  18  years  of  age  in  two  communes  in  Binh  Luc  district,  Ha  Nam  province 
including data to determine the prevalence rate of hypertension and the risk factors of 
hypertension.  The  theme  has  identified  the  prevalence  rate  of  24.4%  in  adults  and 
some risk factors related to hypertension including overweight, obesity, using a lot of 
foods  with  an increased  risk  of developing  hypertension,  alcohol/beer  consumption 
and  cigarette smoking,  less physical activity.  The theme also provides a evidence of 
effective  model  of  nutrition  education  and  communication  for  a  reasonable  diet  to 
prevent hypertension in the community  and has showed a remarkable effectiveness in 
improving knowledge and  practice of the community on prevention of hypertension: 
The  proportion  of  respondents  correctly  understand  the  concept  of  hypertension, 
knowing  the  signs,  consequences  and  risk  of  hypertension  occurring  in  the  study 
subjects  in  the  intervention  commune  to  be  significantly  higher  as  compared  to
the pre-intervention   period and the control. The frequency of food consumption at a 
hight risk causing hypertension in the intervention commune also fell much more as 
compared to the pre-intervention  period and the control.
Advisors
( Sinagture and full name)
PhD Candidate
( Sinagture and full name)
Assoc. Prof, PhD. Le Thi Huong     Truong Thi Thuy Duong  

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Nghiên cứu hiệu quả của Adrogel bôi da trong kích thích buồng trứng ở người bệnh đáp ứng kém buồng trứng Hoàng Quốc Huy GS.TS. Nguyễn Viết Tiến PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng 27-12-2021
Nghiên cứu điều trị rách chóp xoay bằng kỹ thuật nội soi khâu gân Mason Allen cải biên và tạo vi tổn thương tại diện bám Nguyễn Hữu Mạnh GS.TS. Trần Trung Dũng 10-12-2021
Đánh giá kết quả phẫu thuật NUSS có nội soi hỗ trợ điều trị bệnh lõm ngực bẩm sinh tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức Nguyễn Thế May PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng 21-06-2021
“Xác định một số gen, phân tử có liên quan đến hội chứng SJS/TEN ở người Việt Nam” Trần Thị Huyền PGS. TS. Phạm Thị Lan GS. Riichiro Abe 11-05-2021
Nghiên cứu thay đổi Lysyl oxidase của tế bào nội mô mạch máu võng mạc ở môi trường nồng độ glucose cao Nguyễn Ngân Hà PGS.TS. Trần Huy Thịnh TS. Nguyễn Xuân Tịnh 27-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc sarcopenia ở người bệnh cao tuổi Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
“Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non” Ngày công bố 02-11-2020 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 24-11-2020
"Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non", ngày công bố: 05/01/2021 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 23-11-2020
Nghiên cứu giải phẫu các vạt mạch xuyên cơ bụng chân và động mạch gối xuống Võ Tiến Huy PGS.TS. Ngô Xuân Khoa 29-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và biến đổi di truyền của hội chứng Prader-Willi An Thùy Lan PGS.TS. Phan Thị Hoan 05-11-2019
Nghiên cứu nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch trong thủy dịch trước và sau tiêm nội nhãn Bevacizumab ở bệnh võng mạc đái tháo đường Nguyễn Tuấn Thanh Hảo PGS.TS. Phạm Trọng Văn 01-11-2019
Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ phác đồ FOLFOX4 trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn III Từ Thị Thanh Hương GS.TS. Nguyễn Bá Đức 25-10-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính, và mối liên quan của một số yếu tố tiên lượng với kết quả điều trị của ung thư hạ họng Nguyễn Như Ước GS.TS. Nguyễn Đình Phúc PGS.TS. Lê Trung Thọ 17-10-2019
Nghiên cứu phẫu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu phấu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu ảnh hưởng lên giãn cơ tồn dư của rocuronium tiêm ngắt quãng hoặc truyền liên tục trong phẫu thuật nội soi ổ bụng kéo dài Bùi Hạnh Tâm GS.TS. Nguyễn Hữu Tú 10-10-2019