Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Nghiên cứu xây dựng bảng câu thử thính lực lời Tiếng Việt, ứng dụng trong nghe kém tuổi già

Chuyên ngành: Tai – Mũi- Họng - 62720155

Họ tên: Nguyễn Thị Hằng

Ngày bảo vệ: 22-05-2017

Hướng dẫn 1:GS.TS. Ngô Ngọc Liễn

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Lương Thị Minh Hương

Tóm tắt tiếng việt:

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

 THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng bảng câu thử thính lực lời Tiếng Việt, ứng dụng trong nghe kém tuổi già”

Mã số: 62720155                             Chuyên ngành: Tai mũi họng

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hằng

Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Ngô Ngọc Liễn

2. PGS.TS. Lương Thị Minh Hương

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội

Những kết luận mới của luận án:

1. Luận án đã xác định được vai trò của các thành tố cấu tạo âm tiết Tiếng Việt(âm đầu, âm chính, âm cuối, thanh điệu)trong việc tạo âm sắc (cao, trung, thấp) của âm tiết.Từ đó, đưa ra cách xác định âm sắc âm tiết và phân loại được 840 từ đơn tiết, phổ thông, thông dụnglàm cơ sở để xây dựng bảng câu thử thính lực lời(BCTTLL) Tiếng Việt.

2.Xây dựng đượcBCTTLL Tiếng Việt dựa trên cơ sở Ngôn ngữ học (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp Tiếng Việt) và Thính học (quá trình nhận hiểu các tín hiệu lời nói), gồm 100 câu, chia làm 10 nhóm cân bằng về ngữ âm và thính học, mỗi nhóm 10 câu gồm 4 câu âm sắc trung, 3 câu âm sắc thấp và 3 câu âm sắc cao (tỉ lệ 4-3-3). Mỗi nhóm là một đơn vị độc lập trong đo tính thính lực lời. Nguồn âm mẫu BCTTLLTiếng Việt được ghi âm trên đĩa CD, đảm bảo các tiêu chuẩn về ngôn ngữ học và thính học; do vậy, sử dụng được nguồn âm mẫu này trong đo tính thính lực lời cho bệnh nhân trong cả nước.

3. Ứng dụng BCTTLL Tiếng Việt trên Bệnh nhânnghe kém tuổi già chỉ ra ưu điểm của BCTTLL trong việc đánh giá khả năng nghe hiểu trong giao tiếp và đề xuất việc sử dụng BCTTLL để đánh giá hiệu suất của máy trợ thính.

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN   1GS.TS Ngô Ngọc Liễn

NGƯỜI HƯỚNG DẪN   2

 

 

 

PGS.TS. Lương Thị Minh Hương

NGHIÊN CỨU SINH

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng

 

 

Tóm tắt tiếng anh:

    MINISTRY OF HEALTH                                          SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

HANOI MEDICAL UNIVERSITY                                Independent – Freedom – Happiness

 

SUMMARY OF NEW FINDINGS OF DOCTORAL THESIS

 

Thesis name: “The research to build the Vietnamese sentence test in speech audiometry, applications in presbycusis”

Code: 62720155                                           Major: Ear Nose Throat

PhD student: Nguyen Thi Hang

Instructors: 1. Prof. Dr. Ngo Ngoc Lien     

        2. Associate Professor Dr. Luong Thi Minh Huong

Training institution: Hanoi Medical University

New findings of the thesis:

1. The thesis defines the roles of each Vietnamese syllables’ components (first sound, main sound (vowel), last sound, tone) in creating the timbre (high, medium, low) of syllables. On this basis, this thesis gives the rules to determine the syllable timbre and classify 840 common monosyllables as a basis to build the Vietnamese sentence test.

2. The Vietnamese sentence test is developed on the basis of linguistics (phonetics, vocabulary, Vietnamese grammar) and audiology (the process of receiving and understanding of the speech signals), consisted of 100 sentences, divided into 10 groups that are phonetic and audiologists balance, each group consists of 10 questions: 4 sentences in medium timbre, 3 sentences in low timbre and 3 sentences in high timbre (4-3-3 ratio). Each group is an independent unit in measuring hearing ability. Vietnamese sentence test sample sound source is recorded on CD, ensure the standards of linguistics and audiology. Vietnamese sentence test sample sound source is recorded on CD, ensure the standards of linguistics and audiology. Therefore, we can use the audio source of the sentence test in measuring the hearing ability of adult patients in Vietnam.

3.  The application of Vietnamese sentence test on presbycusis has given the advantages of the sentence test in evaluating the hearing and understanding ability in communication and propose the use of sentence test in evaluating the effectiveness of hearing aid.

   INSTRUCTOR 1                 INSTRUCTOR    2                      PHD STUDENT

 

 

 

Prof. Dr. Ngo Ngoc Lien        Assoc. Prof. Luong Thi Minh Huong     Nguyen Thi Hang

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Nghiên cứu hiệu quả của Adrogel bôi da trong kích thích buồng trứng ở người bệnh đáp ứng kém buồng trứng Hoàng Quốc Huy GS.TS. Nguyễn Viết Tiến PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng 27-12-2021
Nghiên cứu điều trị rách chóp xoay bằng kỹ thuật nội soi khâu gân Mason Allen cải biên và tạo vi tổn thương tại diện bám Nguyễn Hữu Mạnh GS.TS. Trần Trung Dũng 10-12-2021
Đánh giá kết quả phẫu thuật NUSS có nội soi hỗ trợ điều trị bệnh lõm ngực bẩm sinh tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức Nguyễn Thế May PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng 21-06-2021
“Xác định một số gen, phân tử có liên quan đến hội chứng SJS/TEN ở người Việt Nam” Trần Thị Huyền PGS. TS. Phạm Thị Lan GS. Riichiro Abe 11-05-2021
Nghiên cứu thay đổi Lysyl oxidase của tế bào nội mô mạch máu võng mạc ở môi trường nồng độ glucose cao Nguyễn Ngân Hà PGS.TS. Trần Huy Thịnh TS. Nguyễn Xuân Tịnh 27-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc sarcopenia ở người bệnh cao tuổi Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
“Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non” Ngày công bố 02-11-2020 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 24-11-2020
"Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non", ngày công bố: 05/01/2021 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 23-11-2020
Nghiên cứu giải phẫu các vạt mạch xuyên cơ bụng chân và động mạch gối xuống Võ Tiến Huy PGS.TS. Ngô Xuân Khoa 29-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và biến đổi di truyền của hội chứng Prader-Willi An Thùy Lan PGS.TS. Phan Thị Hoan 05-11-2019
Nghiên cứu nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch trong thủy dịch trước và sau tiêm nội nhãn Bevacizumab ở bệnh võng mạc đái tháo đường Nguyễn Tuấn Thanh Hảo PGS.TS. Phạm Trọng Văn 01-11-2019
Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ phác đồ FOLFOX4 trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn III Từ Thị Thanh Hương GS.TS. Nguyễn Bá Đức 25-10-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính, và mối liên quan của một số yếu tố tiên lượng với kết quả điều trị của ung thư hạ họng Nguyễn Như Ước GS.TS. Nguyễn Đình Phúc PGS.TS. Lê Trung Thọ 17-10-2019
Nghiên cứu phẫu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu phấu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu ảnh hưởng lên giãn cơ tồn dư của rocuronium tiêm ngắt quãng hoặc truyền liên tục trong phẫu thuật nội soi ổ bụng kéo dài Bùi Hạnh Tâm GS.TS. Nguyễn Hữu Tú 10-10-2019