Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Đánh giá hiệu quả chuyển phôi trữ đông cho bệnh nhân thụ tinh ống nghiệm tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương giai đoạn 2012-2014

Chuyên ngành: Sản phụ khoa - 62720131

Họ tên: Nguyễn Thị Minh Khai

Ngày bảo vệ: 06-11-2017

Hướng dẫn 1:GS.TS. Nguyễn Viết Tiến

Hướng dẫn 2:

Tóm tắt tiếng việt:

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

 

 

Tên đề tài: “Đánh giá hiệu quả chuyển phôi trữ đông cho bệnh nhân thụ tinh ống nghiệm tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương giai đoạn 2012-2014”

Mã số: 62.72.01.31;   Chuyên ngành: Sản Phụ khoa

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Minh Khai

Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Viết Tiến

Cơ sở đào tạo: Trường Đai học Y Hà Nội

 

Những kết luận mới của luận án:

-   Luận án tổng hợp hầu hết các đặc điểm lâm sàng và lab trong quá trình chuyển phôi trữ lạnh tại BVPSTW trong giai đoạn 2012-2014.

-   Đưa ra được tỷ lệ có thai lâm sàng trong chuyển phôi trữ lạnh tại BVPSTW trên một số lượng chu kỳ chuyển phôi lớn giai đoạn 2012-2014 là 39,0%.

-   Tổng kết tác động cộng gộp cả lâm sàng và lab ảnh hưởng đến thành công trong chuyển phôi trữ tại BVPSTW cho thấy tuổi và nồng độ FSH cơ bản có ảnh hưởng hưởng nhiều nhất đến tỉ lệ có thai lâm sàng và chất lượng phôi tốt và số lượng phôi nhiều là yếu tố quan trọng tăng khả năng có thai.

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

 (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Viết Tiến

NGHIÊN CỨU SINH

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Khai

 

 

 

Tóm tắt tiếng anh:

 

CONTRIBUTION SUMMARY OF DISSERTATION

 

 

 

Title “Evaluating the effectiveness of Frozen Embryos Transfer for IVF patients at National Hospital of Obstetrics and Gynecology from 2012 to 2014”

Number: 62.72.01.31     ; Major: Obstetrics and Gynecology

Name of PhD candidate: Nguyen Thi Minh Khai

Supervisor: Prof.Dr. Nguyen Viet Tien

Name of Education institution: Hanoi Medical University

 

Conclusions of the dissertation:

-    This dissertation comprises most of clinical characteristics and labo characteristics during FET processes at National Hospital of Obstetrics and Gynecology from 2012 to 2014;

-    This dissertation also successfully indicates the clinical pregnancy rate during FET processes with a large number of volume at National Hospital of Obstetrics and Gynecology from 2012 to 2014 is 39.0%

-    This dissertation concludes that the accumulated effects of both clinical and labo factors to the results of FET processes at National Hospital of Obstetrics and Gynecology shows ages and bFSH affect the most critically to the clinical pregnancy rate and quality of embryos and high number of embryos are pivotal factors to the possibility of pregnancy.

 

SUPERVISOR

 (Sign with full name)

 

 

 

 

Prof.Dr. Nguyen Viet Tien

PhD CANDIDATE

(Sign with full name)

 

 

 

 

PhD candidate: Nguyen Thi Minh Khai

 

 

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Đánh giá kết quả phẫu thuật NUSS có nội soi hỗ trợ điều trị bệnh lõm ngực bẩm sinh tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức Nguyễn Thế May PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng 21-06-2021
“Xác định một số gen, phân tử có liên quan đến hội chứng SJS/TEN ở người Việt Nam” Trần Thị Huyền PGS. TS. Phạm Thị Lan GS. Riichiro Abe 11-05-2021
Nghiên cứu thay đổi Lysyl oxidase của tế bào nội mô mạch máu võng mạc ở môi trường nồng độ glucose cao Nguyễn Ngân Hà PGS.TS. Trần Huy Thịnh TS. Nguyễn Xuân Tịnh 27-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc sarcopenia ở người bệnh cao tuổi Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
“Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non” Ngày công bố 02-11-2020 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 24-11-2020
"Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non", ngày công bố: 05/01/2021 Đỗ Nam Khán