Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Kết quả điều trị nhồi máu não trong giai đoạn từ 3 đến 4,5 giờ bằng thuốc tiêu huyết khối Alteplase liều thấp

Chuyên ngành: Thần kinh - 62720147

Họ tên: Phạm Phước Sung

Ngày bảo vệ: 24-04-2019

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Nguyễn Văn Liệu

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Mai Duy Tôn

Tóm tắt tiếng việt:

 

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: “Kết quả điều trị nhồi máu não trong giai đoạn từ 3 đến 4,5 giờ bằng thuốc tiêu huyết khối Alteplase liều thấp”

Mã số:  62720147; Chuyên ngành:  Thần kinh

Nghiên cứu sinh:  Phạm Phước Sung

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Nguyễn Văn Liệu; 2. PGS.TS. Mai Duy Tôn

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội

Những kết luận mới của luận án:

Luận án đã đánh giá được kết quả điều trị nhồi máu não cấp giai đoạn cửa sổ từ 3 đến 4,5 giờ bằng thuốc tiêu huyết khối Alteplase liều thấp (0,6mg/kg thể trọng) trong thời gian nằm viện, tại thời điểm 3 tháng và các biến cố bất lợi. Tỷ lệ bệnh nhân có biến cố bất lợi và kết cục lâm sàng  sau 3 tháng điều trị trong giới hạn tỷ lệ của các thử nghiệm ngẫu nhiên liều chuẩn ECASS 3, NINDS và thử nghiệm so sánh liều ENCHANTED.  Kết quả của nghiên cứu này không trùng lặp với các nghiên cứu khác ở trong và ngoài nước.

Luận án đã xác định được các yếu tố có thể tiên lượng độc lập và vai trò của các thang điểm tiên lượng về khả năng hồi phục chức năng thần kinh tại thời điểm ba tháng.  Các yếu tố và thang điểm đó là:  Tiền sử đái tháo đường, điểm ASPECT < 8 điểm, điểm tiên lượng DRAGON  ≥ 4 và điểm ASTRAL ≥ 25. Nghiên cứu đã áp dụng đồng thời nhiều thang điểm tiên lượng trên mỗi đối tượng bệnh nhân mà các nghiên cứu trước đây chưa đề cập đầy đủ.

    HƯỚNG DẪN 1                      HƯỚNG DẪN 2

 

 

                        NGHIÊN CỨU SINH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Liệu             Mai Duy Tôn                          Phạm Phước Sung

 

 

Tóm tắt tiếng anh:

CONTRIBUTION OF THE DISSERTATION

Title: “The treatment outcome of acute ischemic stroke  between 3 to 4.5 hours with low dose”

Code number:  62720147; Major:  Neurology

Fellow:  Pham Phuoc Sung

Academic Superviser: 1. Assoc. Prof. PhD  Nguyen Van Lieu

                                     2. Assoc.  Prof. PhD  Mai Duy Ton

Education Institution: Ha Noi Medical School

The new conclusion of the thesis: 
1. The thesis evaluated the treatment results of  acute ischemic stroke between 3 to 4.5 hours from symptom onset with low dose thrombolytic Alteplase (0.6 mg/kg) during inpatient period, at 3 months and  their adverse events. The rate of patients had adverse events and achieved good clinical outcomes after 3 months of treatment was within the proportional limits of the standard dose ECASS 3, NINDS  trial and the ENCHANTED (low dose versus standard dose ) trial. This result did not overlap domestically and internationally with any other studies. 
2. The thesis identified independent predictors and the role of predictive scores for neulological functional outcome  at 3 months. The factors and scores were: history of diabetes mellitus, ASPECT scores  < 8, DRAGON scores ≥ 4 and ASTRAL scores ≥ 25. The study simultaneously calculated multiple predictive scores those previus studies  had not mentioned sufficiently.

 

     Superviser 1                    Superviser 2  

 

 

                                    PhD Candidate

 

 

 

 

 

Nguyen Van Lieu                  Mai Duy Ton                               Pham Phuoc Sung

 

 

 

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Nghiên cứu hiệu quả của Adrogel bôi da trong kích thích buồng trứng ở người bệnh đáp ứng kém buồng trứng Hoàng Quốc Huy GS.TS. Nguyễn Viết Tiến PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng 27-12-2021
Nghiên cứu điều trị rách chóp xoay bằng kỹ thuật nội soi khâu gân Mason Allen cải biên và tạo vi tổn thương tại diện bám Nguyễn Hữu Mạnh GS.TS. Trần Trung Dũng 10-12-2021
Đánh giá kết quả phẫu thuật NUSS có nội soi hỗ trợ điều trị bệnh lõm ngực bẩm sinh tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức Nguyễn Thế May PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng 21-06-2021
“Xác định một số gen, phân tử có liên quan đến hội chứng SJS/TEN ở người Việt Nam” Trần Thị Huyền PGS. TS. Phạm Thị Lan GS. Riichiro Abe 11-05-2021
Nghiên cứu thay đổi Lysyl oxidase của tế bào nội mô mạch máu võng mạc ở môi trường nồng độ glucose cao Nguyễn Ngân Hà PGS.TS. Trần Huy Thịnh TS. Nguyễn Xuân Tịnh 27-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc sarcopenia ở người bệnh cao tuổi Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
“Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non” Ngày công bố 02-11-2020 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 24-11-2020
"Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non", ngày công bố: 05/01/2021 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 23-11-2020
Nghiên cứu giải phẫu các vạt mạch xuyên cơ bụng chân và động mạch gối xuống Võ Tiến Huy PGS.TS. Ngô Xuân Khoa 29-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và biến đổi di truyền của hội chứng Prader-Willi An Thùy Lan PGS.TS. Phan Thị Hoan 05-11-2019
Nghiên cứu nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch trong thủy dịch trước và sau tiêm nội nhãn Bevacizumab ở bệnh võng mạc đái tháo đường Nguyễn Tuấn Thanh Hảo PGS.TS. Phạm Trọng Văn 01-11-2019
Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ phác đồ FOLFOX4 trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn III Từ Thị Thanh Hương GS.TS. Nguyễn Bá Đức 25-10-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính, và mối liên quan của một số yếu tố tiên lượng với kết quả điều trị của ung thư hạ họng Nguyễn Như Ước GS.TS. Nguyễn Đình Phúc PGS.TS. Lê Trung Thọ 17-10-2019
Nghiên cứu phẫu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu phấu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu ảnh hưởng lên giãn cơ tồn dư của rocuronium tiêm ngắt quãng hoặc truyền liên tục trong phẫu thuật nội soi ổ bụng kéo dài Bùi Hạnh Tâm GS.TS. Nguyễn Hữu Tú 10-10-2019