Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã ký Quyết định số 873/QĐ-ĐHYHN ngày 01 tháng 3 năm 2013 ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ

Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ: mời tải file

Phòng QLDT Sau đại học