Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

QUY ĐỊNH VIẾT CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ và TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

Một số Quy định viết Chuyên đề tiến sĩ và Tiểu luận tổng quan, trích từ Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Y Hà Nội:

click vào đây để xem nội dung chi tiết.

Phòng QLĐT Sau đại học