Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách phòng thi môn hỗ trợ ngày 29 tháng 3 năm 2014

Danh sách phòng thi môn hỗ trợ

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên lớp Cao học khóa XXI và XXII dự kiến danh sách phòng thi môn hỗ trợ. Đề nghị học viên:

  1. Kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình.
  2. Mang thẻ học viên khi tham dự kỳ thi.
  3. Có mặt tại phòng thi muộn nhất là 7h45 ngày 29 tháng 03 năm 2014.

Xin lưu ý: Học viên có trách nhiệm báo cáo về phòng QL ĐTSĐH những sai sót về thông tin cá nhân chậm nhất là 14h00 thứ ba ngày 25 tháng 03 năm 2014. Những học viên khóa XXI phải thi lại đề nghị nộp đơn xin thi lại về phòng QL ĐTSĐH chậm nhất 14h00 thứ ba ngày 25 tháng 03 năm 2014. Danh sách có thể thay đổi khi phòng nhận được các phản hồi về các trường hợp không đủ điều kiện thi từ các bộ môn.

Đề nghị các học viên nghiêm túc thực hiện quy trình và quy chế thi hết môn.

Chúc các học viên Cao học sức khỏe và thi đạt kết quả cao !

Danh sách xin xem tại đây

Phòng QL ĐT SĐH