Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ KHOA HỌC CỦA NCS LẦN THỨ XX - NĂM 2014

Nhà trường tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học thường niên cho Nghiên cứu inh vào tháng 11 hàng năm. Chào mừng kỷ niệm 112 năm thàng lập trường, Hội nghị khoa học của Nghiên cứu sinh lần thứ XX được tổ chức ngày 11 - 12/11/014 đã thành công tốt đẹp.

Kết quả Hội nghị theo các tiểu ban.

Tiểu Ban Nội

Tiểu ban Y học cơ sở và Y tế công cộng

Tiểu ban Ngoại 1

Tiểu ban ngoại 2

Quyết định khen thưởng

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_