Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Lịch học Cao học khóa 23 và Bác sĩ nội trú khóa 39

Lịch học

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học kính gửi đến các Viện/Khoa/Bộ môn và thông báo đến các học viên Sau đại học lịch học Cao học khóa 23 và Bác sĩ nội trú khóa 39.

Kính đề nghị Viện/Khoa/Bộ môn căn cứ trên lịch học nhà trường đã xây dựng tiếp nhận và tổ chức học tập cho học viên

Lịch học chi tiết xem tại đây

Xin cám ơn !

Phòng Ql ĐTSĐH

009bet