Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Sơ đồ phòng thi tốt nghiệp SĐH - 2015

Dành cho Bác sĩ nội trú 37, Chuyên khoa II - 27 và Chuyên khoa I - 18

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học thông báo tới các học viên BSNT 37, CKII - 27 và CKI - 18 sơ đồ phòng thi như sau: 

Sáng 05/9/2015: Sơ đồ phòng thi khu Giảng đường Hồ Đắc Di xem tại đây

                           Sơ đồ phòng thi khu Giảng đường B4 xem tại đây

Chiều 05/9/2015: Thi Ngoại ngữ cho Bác sĩ nội trú.  

                          Nghe hiểu: Sơ đồ phòng thi khu Giảng đường B4 xem tại đây

                          Đọc viết: Sơ đồ phòng thi khu Giảng đường Hồ Đắc Di xem tại đây

Sáng 06/9/2015: Thi Ngoại ngữ cho Bác sĩ nội trú, phần Hội thoại

                         Đọc viết: Sơ đồ phòng thi khu Giảng đường Hồ Đắc Di xem tại đây

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học

009bet
1