Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Danh sách đăng ký dự thi Bác sĩ nội trú 2015

Đã được Hội đồng xét duyệt hồ sơ thông qua sau cuộc họp ngày 03/8/2015

Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi: 359 (gồm cả của SYTHN)

Tổng số chuyên ngành có thí sinh đăng ký dự thi: 27

Số thí sinh đăng ký nguyện vọng thuộc SYTHN: 04

Danh sách chi tiết xin mời xem tại đây

Hội đồng tuyển sinh Bác sĩ nội trú 2015

009bet
1