Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Điểm cập nhật tháng 8/2015

Dành cho Bác sĩ nội trú 39

Kết quả học tập của Bác sĩ nội trú khóa 39, xem chi tiết tại đây /images/noitru/Diem 8_2015.pdf

Anh chị có kết quả chưa đạt đề nghị khẩn trương làm thủ tục xin thi lại (tại phòng 313 A1). 

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

009bet