Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Điểm cập nhật tháng 8/2015

Dành cho Bác sĩ nội trú 39

Kết quả học tập của Bác sĩ nội trú khóa 39, xem chi tiết tại đây /images/noitru/Diem 8_2015.pdf

Anh chị có kết quả chưa đạt đề nghị khẩn trương làm thủ tục xin thi lại (tại phòng 313 A1). 

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học