Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp BSNT 2015

Dành cho BSNT 37, BVBM, BV Nhi TW, BV PSTW.

Phòng Quản lý đào tạo sau đại học thông báo tới tất cả các học viên BSNT khóa 37 của Trường, các học viên của các bệnh viện gửi thi tại Trường: 

1. Danh sách dự thi (phòng thi sẽ thông báo sau). 

2. Lệ phí dự thi phải nộp (có thể nộp cùng phí bảo vệ luận văn).

Thời gian nộp lệ phí: Bắt đầu từ 26/8/2015, kết thúc trước ngày thi (04/9/2015).

Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán, tầng 1 nhà A1, Trường ĐHYHN.

Học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính sẽ không được dự thi.  

Chi tiết danh sách xem tại đây

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học