Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Học phí CKI- 18

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học thông báo danh sách học viên CKI khóa 18 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí, lệ phí với nhà trường, đề nghị các học viên hoàn thành trước ngày thi tốt nghiệp.

Click vào đây để xem danh sách