Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách phòng thi tốt nghiệp

Danh sách phòng thi tốt nghiệp dành cho BSNT 37

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học thông báo danh sách phòng thi, số báo danh và môn thi cho các học viên BSNT khóa 37 năm 2015: 

1. Môn chuyên ngành: Danh sách phòng thi xem tại đây

2. Môn ngoại ngữ phần Nghe hiểu: Danh sách phòng thi xem tại đây

3. Môn ngoại ngữ phần Đọc viết: Danh sách phòng thi xem tại đây

4. Môn ngoại ngữ phần Hội thoại: Danh sách phòng thi xem tại đây

Các mốc thời gian chính dành cho môn thi Ngoại ngữ xem tại đây

Các học viên lưu ý: Số phòng và giảng đường có thể có thay đổi nhưng Số báo danh là duy nhất cho mỗi người trong tất cả các buổi thi, các anh chị cần ghi nhớ và tránh ghi sai. 

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học