Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo về việc đối thoại trực tiếp

Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị và đại diện học viên, sinh viên

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Ban Giám hiệu, lãnh đạo một số đơn vị chức năng và đại diện học viên, sinh viên toàn trường. 

Thời gian: 18h30 - 21h30, ngày 21/10/2015 (thứ Tư). 

Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Đại học Y Hà Nội 

Thành phần học viên: Lớp trưởng, lớp phó, Bí thư chi bộ Cao học, Chi bộ Bác sĩ nội trú, Chi bộ Chuyên khoa I và Chi bộ Chuyên khoa II.

Yêu cầu học viên có mặt đầy đủ, đúng giờ. 

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học