Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Phòng Quản lý đào tạo sau đại học thông báo danh sách học viên CKI-20, CKII- 29 dự thi hết môn hỗ trợ 7h30 ngày 24/10/2015

Phòng Quản lý đào tạo sau đại học thông báo danh sách học viên CKI-20, CKII- 29 dự thi hết môn hỗ trợ và đề nghị các học viên CKII liên hệ với Viện ĐT YHDP&YTCC,Bộ môn Giáo dục y học & kỹ năng tiền lâm sàng lấy lịch học 2 môn: Phương pháp giảng dạy đại học và phương pháp Nghiên cứu khoa học để thông báo đến các học viên.

Click vào đây để xem Sơ đồ phòng thi môn hỗ trợ

Xem DS thi môn hỗ trợ CKI khoá 20 tại đây

Click vào đây để xem danh sách CKII dự thi môn hỗ trợ

Phòng Quản lý đào tạo sau đại học