Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Thông báo thời gian học và lịch họcngoại ngữ của CKI khoá 20 và lớp đề án 585 khoá 1,2

Sau tết Nguyên đán sẽ tiếp tục học Ngoại ngữ bắt đầu từ ngày 15/02/2016 đến tháng 4/2016 thời gian vào các ngày trong tuần từ 17h00 đến 20h30

Xen lịch học chi tiết tại đây: /images/chuyenkhoa1/CV%20hoc%20ngoai%20ngu%20gui.doc

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học

009bet
1