Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Sơ đồ phòng thi chứng chỉ Sau đại học ngày 21/11/2015

Dành cho Chuyên khoa 1, Cao học và Bác sĩ nội trú

Thời gian thi: 7h30 ngày 21/11/2015 (thứ Bảy)

Địa điểm: 

     1. Khu giảng đường Hồ Đắc Di (dành cho Chuyên khoa 1 và Bác sĩ nội trú): click vào đây để xem chi tiết sơ đồ 

     2. Khu giảng đường B3 (dành cho Cao học): click vào đây để xem chi tiết sơ đồ 

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học