Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Thông tin lễ trao bằng cho Tiến sĩ và Chuyên khoa 1 khoá 18 năm 2015

Nhà Trường sẽ tổ chức lễ trao bằng cho Tiến sĩ và Chuyên khoa 1 khoá 18 vào ngày 16 tháng 12 năm 2015. Mời các anh/chị học viên có tên trong danh sách đính kèm về dự đầy đủ và đúng giờ, đề nghị các anh chị học viên xem và nhớ vị trí chỗ ngồi trong hội trường. Giấy mời dự lễ trao bằng đã được Nhà trường gửi cho từng học viên theo đường bưu điện, nếu không nhận được giấy mời mà có tên trong danh sách nhận bằng thì vẫn mời anh chị về dự theo đúng kế hoạch

Xin mời  tải file danh sách và giấy mời tại đây: 

1. Danh sách học viên CKI 

2. Giấy mời

3. Danh sách NCS/images/chuyenkhoa1/DS%20NCS%20trao%20bang%20dang%20mang(7).xlsx

4. Sơ đồ Hội trường Lớn

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học

009bet
1