Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ: Tiến sĩ, Thạc sĩ và Bác sĩ nội trú năm 2016

Thông báo tuyển sinh

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và bác sĩ nội trú năm 2016 cụ thể như sau:

Nhận hồ sơ tuyển sinh:
            - Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ, BSNT: từ ngày 19/7/2016 đến 16h30 ngày 21/7/2016.
            - Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ: từ ngày 31/5/2016 đến 16h30 ngày 02/6/2016.
            - Thông tin chi tiết truy cập tại website: http://sdh.hmu.edu.vn/news/default.aspx
 
Thời gian và địa điểm:
Nhận hồ sơ trong giờ hành chính, tại Hội trường tầng 3, nhà A1 trường Đại học Y Hà Nội, số 1 - Phố Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội.
 
Thời gian thi/xét tuyển:
          - Xét tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ từ ngày 15/8/2016 đến hết ngày 25/8/2016.
          - Thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú: 12-13/8/2016
 
Thông báo tuyển sinh chi tiết xem tại đây
 
Phụ lục và các biểu mẫu đào tạo Tiến sĩ xem tại đây           
 
Hướng dẫn lập Hồ sơ phê duyệt hội đồng đạo đức xem tại đây
 
Phụ lục và các biểu mẫu đào tạo Thạc sĩ xem tại đây: Phụ lục      Các biểu mẫu
 
Phụ lục và các biểu mẫu đào tạo Bác sĩ nội trú xem tại đây: Phụ lục     Chi tiêu của Sở Y tế HN    Chỉ tiêu đào tạo cho Phân hiệu Thanh Hóa   Các biểu mẫu