Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NCS VÀ THI TUYỂN CAO HỌC - BSNT NĂM 2016

Theo đúng kế hoạch xét tuyển NCS khóa 35 và thi tuyển sinh Cao học - BSNT năm 2016, Trường Đại học Y Hà Nội công bố kết quả xét tuyển NCS và thi tuyển Cao học - BSNT sau đây.

Kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh xem tại đây

Kết quả thi tuyển Cao học.

Kết quả thi tuyển BSNT.

Mẫu đơn phúc khảo download tại đây

Thời gian nhân đơn phúc khảo từ ngày thông báo kết quả thi đến 16h30 ngày 30 tháng 8 năm 2016

Địa điểm nhận đơn phúc khảo: tại phòng 313 tầng 3 nhà A1.

Kinh phí phúc khảo là 500.000đ/môn, nộp tại phòng Tài chính kế toán (118 tầng 1 nhà A1).

Thí sinh dự thi tuyển Bác sĩ nội trú đạt >5 điểm/ môn sẽ tham dự đăng ký chuyên ngành tại hội trường Lớn từ 8h00 ngày 9/9/2016. Thí sinh nào không tham dự đăng ký chuyên ngành trong thời gian quy định thì được coi là bỏ, quyền lợi sẽ dành cho các thí sinh khác đạt điểm.

Thí sinh dự kiến trúng tuyển sẽ nhập học vào ngày 20 tháng 10 năm 2016.

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2016

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_