Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Hải Vân

Tên Đề tài: “Thực trạng ứng dụng thống kê trong luận văn cao học, Bác sĩ nội trú và kết quả một số biện pháp can thiệp”.

Thuộc chuyên ngành: Y tế công cộng, Mã số: 62720301

Thời gian: 14h00 ngày 12 tháng 9 năm 2016

Địa điểm: Hội trường số 523, tầng 5 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, 

Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!