Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CKII KHÓA 26 (2012-2014)

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CKII KHÓA 26 (2012-2014)

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội ban hành quyết định công nhận tốt nghiệp CKII khóa 26 (2012-2014) cho 75 học viên.

Nhà trường sẽ có thông tin cụ thể về thời gian tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp tốt các anh/ chị.

Danh sách học viên tốt nghiệp và cấp bằng xem tại đây

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_