Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CKI KHÓA 17 (2012-2014)

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CKI KHÓA 17 (2012-2014)

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội ban hành quyết định công nhận tốt nghiệp CKI khóa 18 (2012-2014). Nhà trường sẽ có thông tin cụ thể về thời gian tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp tốt các anh/ chị.

Danh sách học viên tốt nghiệp và cấp bằng xem tại đây

Quyết định công nhân bổ sung xem tại đây

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_